Beste FABELLANDERS en andere geïnteresseerden,

Door middel van onze jaarlijkse brief willen wij onze trouwe adoptanten, donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte brengen van de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Zoals iedereen inmiddels gewend is van Stichting Fabelland geven wij een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen.

VOER

Heel blij zijn wij dat wij nog steeds van Bakker JAN het overtollige brood krijgen. Dit kunnen we 2x per week ophalen om onze dieren bij te voeren. Daarbij krijgen de beestjes iedere vrijdag het overtallig voedsel van de voedsel bank dat niet wordt opgehaald. Ook heeft één van de adoptanten weten te regelen dat we zo nu en dan overgebleven groenten van de Makro krijgen geleverd. Dit is voor de dieren wat extra’s wat zeker in de wintertijd een prima aanvulling is. Wij zijn al deze leveranciers dan ook zeer erkentelijk voor hun voedselbijdragen.

VRIJWILLIGERS.

In 2014 waren de Fabeldieren heel erg tevreden over de inzet van onze vrijwillige dieren vrienden. Zowel bij mooi weer als in de stromende regen en andere barre weersomstandigheden staan ze altijd klaar om o.a. de dieren te voeren, het water te verschonen en de stallen uit te mesten. Met deze dagelijkse bezetting is het vooral in de natte periode belangrijk dat alles schoongemaakt wordt. Ondanks dat dit de vrijwilligers vaak veel inspanning en tijd kost, zet iedereen zich voor 100% in. Wij zijn dan ook zeer blij met hun belangeloze inzet.

Pony’s

Op 30 november 2014 hebben we helaas afscheid moeten nemen van de grijze pony Goldy. De eigenaresse betaalde een kleine maandelijkse vergoeding voor zijn verzorging. Ze kon Goldy echter ergens anders gratis stallen en besloot dit te doen. Wij waren hier wel even door uit het veld geslagen. Het was bijna een strop voor de stichting, maar we zijn door hele lieve mensen enorm gesteund met deze tegenslag. Omdat Goldy en Nick hele goede “weidemaatjes” waren, wisten we dat Nick hierdoor ook behoorlijk van streek zou zijn. We zijn dus tijdig op zoek gegaan naar een nieuwe pony zodat Nick niet alleen zou komen te staan. Er kwam een andere pony genaamd “Trappel”, waardoor Nick weer een nieuw weidemaatje heeft. Trappel bleek wel flink verwaarloosd te zijn en heeft een hele grote inhaalslag te maken. De dierenarts heeft recent alles onderzocht en hem door de medische molen gehaald. Hij krijgt zeker onze extra zorg.

Een paar keer per week worden beide pony’s verzorgd door een aantal jonge dames. Op Trappel wordt gereden en spelenderwijs worden allerlei activiteiten met beide pony’s gedaan. Bij mooi weer staan ze vaak op het grasveld aan de overkant van het land en worden ze regelmatig door de buurtkinderen verzorgd. Door één van de meiden is van zowel Nick als Trappel een Instagram account aangemaakt. Daarop is bijvoorbeeld te zien dat Nick al behoorlijk wat kunstjes kent.

Nick heeft kennelijk heel wat fans want hij heeft op “zijn” instagram account al meer dan 1800 volgers! Ook maken de pony’s regelmatig een wandeltocht door de buurt, een activiteit waar met name Nick ontzettend van geniet.

GEBOORTE LAMMETJES

In 2014 hebben onze Ouessant schapen zeven nieuwe lammetjes gekregen. Vijf rammetjes en twee ooitjes. Onze oudste ooi genaamd Saskia is op 11-jarige leeftijd van een tweeling bevallen.

Buiten het feit dat dit gezien haar hoge leeftijd heel uitzonderlijk is, komen geboortes van tweelingen bij Ouessant schapen maar heel weinig voor. Alle nieuwe rammetjes zijn een aantal maanden geleden door de veearts gecastreerd. Dit zodat ze op Fabelland kunnen blijven en er geen nieuwe lammetjes meer kunnen komen.

VEEARTS.

De dieren worden minimaal twee keer per jaar door de veearts onderzocht, ingeënt en ontwormd. Het is evident dat op het moment dat één van de dieren onverhoopt ziek wordt, de veearts meteen wordt ingeschakeld. Dat is in 2014 dan ook door “pechgevallen” helaas regelmatig voorgekomen. De veearts is van mening dat de Fabellanddieren prima verzorgd worden en er goed uit zien.

WENSEN

In onze vorige brief hebben we medegedeeld dat we met de wijkmanager mevrouw Briefjes in gesprek waren over de vervanging van onze brug. Dit heeft tot nu toe geen resultaat gehad. Mevr. Briefjes is inmiddels werkzaam in een andere wijk en we zijn in gesprek gegaan met de nieuwe wijkmanager……Vooralsnog is er geen enkele duidelijkheid over een eventuele nieuwe brug. Mogelijk dat hier in 2015 meer duidelijk in komt. Het bekende kastje muur effect komen wij in deze zaak behoorlijk tegen. Het is bijna een verhaal voor een artikel in de krant aan het worden…..

De houtzaagmolen Het Jonge Schaap gevestigd op de Zaanse Schans heeft onze stichting een grote hoeveelheid schaaldelen belangeloos geschonken om nieuwe hekken te kunnen plaatsen. Door middel van deze hekken is het mogelijk om verschillende stukken land af te sluiten . Hierdoor kan het gras op het afgesloten stuk land groeien en kunnen de dieren op het andere deel grazen. We hebben met de planken een gedeelte van de brug verstevigd . Tevens hebben we in 2014 van het bestuur van de Zaandijker Sluis een donatie voor onze stichting ontvangen. Deze donatie hebben we gebruikt om grondpalen voor het hekwerk aan te schaffen. In de komende tijd hopen we het hekwerk op verschillende plaatsen op het land te voltooien. Wij zijn Tim van de houtzaagmolen en de Zaandijker Sluiswachters erg dankbaar voor hun donatie aan onze stichting.

We hebben een nieuw en zeer mooi onderkomen voor onze geiten gekregen. Dit prachtige hok is gemaakt en gefinancierd door Peter en Ursula. Het staat sinds einde van de zomer op Fabelland en de dieren maken er volop gebruik van. Het oude hutje weg en het nieuwe luxe hok is een echte aanwinst voor het land en we zijn er dan ook ontzettend blij mee.

Al enkele jaren kunnen we geen subsidie meer aanvragen bij de gemeente voor zowel het voer als het organiseren van leuke activiteiten voor de buurt. We moeten ons financieel zien te redden met sponsoren, donateurs en mogelijk bedrijven die ons willen helpen. Heeft u ideeën, suggesties of kunt u ons helpen, laat dit ons a.u.b. weten. Stichtingfabelland@gmail.com

Wij zelf denken misschien aan sponsoring via een bedrijf, of laat dit eens rondgaan op uw werk. Wij vragen via deze weg of u met ons mee zou willen denken over mogelijkheden. Wij zitten bijvoorbeeld echt verlegen om ijzerwaren, een kruiwagen of 2 kunnen wij zeer goed gebruiken, bezemkoppen altijd fijn voor de dieren zodat ze kunnen schuren, witkalk voor de binnen kant van het kippenhok, we zullen moeten uitkijken naar een nieuwe regenpijn…. Kunt u ons helpen?

Heeft u zaterdags zo nu en dan een uurtje over en bent u handig misschien kunt u ons helpen met klusjes! Of bent u in het bezit van een bus welke wij heel af en toe zouden mogen lenen om het hout bij de molen vandaan te halen. Riet maaien is een extra klus wat we graag willen maar gewoon handen of tijd tekort in komen. De website is sterk verouderd, ook daarin zou misschien iemand wat voor ons kunnen betekenen. We doen wat we kunnen maar we zouden erg blij zijn met aanbod van ook actieve bewoners met misschien heel andere kijk en/of ervaring op bepaalde dingen. Uw ideeën zijn echt welkom!! Wandel gerust eens over de brug op bijvoorbeeld een zaterdagochtend!

Als bijlage bij deze brief zit een adoptieformulier voor 2015. Wij hopen dat u ook dit jaar weer één of meerdere dieren zou willen adopteren. Of een financiële bijdrage (per maand) is ook geweldig! Als u onze dieren (opnieuw) wilt steunen, zorgen wij voor de voortzetting van de stichting en haar doelen.

Via deze weg willen wij ook vooral iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen ook enorm bedanken. Het is soms uit allerlei (onverwachte) hoeken en zie deze brief dan ook als dank en dat we het zonder uw steun niet zouden redden. Laten we deze samenvatting afsluiten met de woorden dat er nog heel wat bruggen geslagen zouden kunnen worden in de toekomst en hopelijk tot ziens.