Voorzitster :

Fleve Nijkamp

Secretaris:

Jeroen Wecke

Huisregelement

Wilt u zich tijdens uw bezoek aan de volgende regels houden:

De aanwijzingen van het bestuur dan wel leden van het bestuur moeten altijd opgevolgd worden

U betreedt het terrein op eigen risico het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade, letsel en/of vermissing van eigendommen.

Kinderen onder de 14 jaar mogen het land alleen betreden onder begeleiding van een volwassenen.
Let op uw kinderen !

Het terrein is verboden voor loslopende honden.

Wij vragen respect voor mensen, dieren en planten en de natuur.

Respecteer de rust van de dieren in de dierenverblijven.

Het is verboden om dieren op te pakken of te voeren zonder begeleiding van een bestuurslid.

Meegebracht brood of andere voedingsmiddelen kan in de daarvoor bestemde bak bij de ingang worden gedeponeerd.

Het voeren van de dieren alleen onder toezicht of in overeenstemming met het bestuur ivm met evt dieet.

U mag geen takken of bladeren van bomen en planten afhalen of zonder toestemming iets op het terrein veranderen/wijzigen.

U mag zelf meegebrachte etenswaren op het terrein nuttigen maar pas op voor de gretige dieren.

Gooit u uw afval in de daarvoor bestemde bakken.

Open vuur is verboden.