Iedere bijdrage is welkom of het nu gaat om een eenmalige gift of een vaste bijdrage per termijn.

Gelieve daar onze rekening

(Stichting Fabelland Guisveld, Ing Rek. Nr. NL02INGB0005761784) voor te gebruiken.

donateurs

brief bij donatie formulier 2014